arm2

درخصوص درخواست تمدید سنوات نیمسال اول 1404-1403

آیین نامه آموزشی، مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری تخصصی 8 نیمسال، دکترای عمومی دامپزشکی(ورودی 94 و قبل 18 نیمسال و (ورودی 95به بعد) 12 نیمسال وکارشناسی ارشد 4 نیمسال می باشد. در صورتی که دانشجو نتواند در مدت مقرر دانش آموخته شود می تواند نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات اقدام نماید.

به اطلاع می رساند دانشجویان محترمی که نیاز به تمدید سنوات برای نیمسال آتی دارند می توانند نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات و سپس پیگیری تایید درخواست از استاد راهنما، مدیر گروه و آموزش دانشکده اقدام نمایند.

تذکر مهم :  در صورتی که براساس دانشجويان مقاطع  كارشناسي و دكتري برای نيمسال سيزدهم به بعد و دانشجويان كارشناسي ارشد برای نيمسال هشتم به بعد و دانشجویان دکتری عمومی (ورودی 94 و قبل) از نیمسال 19 به بعد و (ورودی 95 و بعد) از نیمسال 17 به بعد نیاز به تمدید سنوات داشته باشند، بایستی درخواست هاي خود را فقط از طريق سامانه سجاد وزارت علوم (سايت امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري) ثبت  نمايند.

بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع برای درخواست تمدید سنوات و صدور مجوز کمیسیون و یا عدم انتخاب واحد،

عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

جهت مطالعه راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد وزارت عتف و طریقه ثبت درخواست می توانید به آدرس زیر (مدیریت آموزشی دانشگاه) مراجعه نمایید و منوی سامانه سجاد را مطالعه فرمایید.

https://edu.um.ac.ir

 

اداره آموزش دانشکده دامپزشکی