اولين جلسه سخنراني علمي با موضوع  تب خونريزي دهنده كريمه كنگو (Crimean Congo haemorhagic fever )  توسط خانم دكتر فاطمه احمدي (استاديار بخش داخلي دام هاي بزرگ دانشكده دامپزشكي ) در روز سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با 12_june_2024 به زبان انگليسي بصورت بر خط  براي حاضرين در سالن اجتماعات دانشگاه كربلا برگزار گرديد. اين جلسه با  حضور تعداد 60 نفر از اساتيد و دانشجويان اين دانشكده  به مدت يك ساعت برگزار گرديد و در پايان پرسش و پاسخ هاي علمي در ارتباط با موضوع مورد بحث به زبان انگليسي  براي مدت نيم ساعت  انجام شد.
در بازخوردهاي شفاهي اعلام رضايتمندي اساتيد حاضر وصول شد.

جهت مشاهده سخنرانی کلیک کنید