به اطلاع می رساند، شرکت آفتاب نوخیر هزار مسجد متقاضی پذیرش یک نفر دانشجوی بهداشت مواد غذایی (در مقطع کارشناسی) در قالب کارآموزی بلند مدت است. داوطلبان بایستی پس از مطالعه آیین نامه و شیوه نامه کارآموزی بلند مدت، «کاربرگ ثبت نام» در آیین نامه را تکمیل کنند و به آقای دکتر رضایی (مسئول ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده دامپزشکی) تحویل دهند.

خواهشمند است دانشجویان علاقمند قبل از ارسال درخواست خود، آیین نامه و شیوه نامه‌ی مربوطه را مطالعه نمایند.

شرایط این دوره:

_ طول دوره کارآموزی دو نیم‌سال است.

_ مختص دانشجویان کارشناسی بهداشت مواد غذایی است.

_ دانشجویان متقاضی بایستی تمامی واحد های درسی را گذرانده باشند

مهلت تکمیل کاربرگ ثبت نام کار آموزی بلند مدت شرکت آفتاب نوخیر هزار مسجد متقاضی 15 تیرماه می باشد

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشکده دامپزشکی

 راه ارتباطی با دکتر رضایی گلستانی: