به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره دکتری Ph.D که در مرحله اول، حدنصاب دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نموده‌ و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند و هم‌چنین متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی که دعوت به مصاحبه شده‌اند می‌‌رساند، ثبت‌نام جهت انجام مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی و سنجش عملی) از تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ به صورت اینترنتی انجام می‌گردد. لازم است داوطلبان محترم ثبت نام خود را حداقل یک روز قبل از تاریخ مصاحبه تکمیل و تأیید نمایند.

ثبت نام الکترونیکی در هر یک از کد رشته محل‌های معرفی شده از سوی سازمان سنجش، جهت مصاحبه الزامی است و کلیه داوطلبان موظفنددربازه زمانی اعلام شده، در سامانه مربوطه به نشانی https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=8 ثبت نام نمایند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

-برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط پذیرش و نحوه ثبت نام، به نشانی https://vpap.um.ac.ir مراجعه نمایید.

-اصل مدارك و مستندات در زمان انجام مصاحبه باید همراه داوطلب باشد.

اداره آموزش دانشکده دامپزشکی

-تاريخ ، روز، ساعت و محل انجام مصاحبه در رشته گرایش‌های دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر می باشد:

 

كدرشته

نام رشته امتحاني

دوره

نام دانشگاه

تاريخ مصاحبه

محل مصاحبه

ساعت

2703

بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ

روزانه

دانشگاه فردوسي مشهد

19 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2703

بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ

نوبت دوم

دانشگاه فردوسي مشهد

19 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2719

بيوتكنولوژي دامپزشكي

روزانه

دانشگاه فردوسي مشهد

20 خرداد

دانشکده دامپزشکی

10 صبح

2719

بيوتكنولوژي دامپزشكي

روزانه-استاد محور

دانشگاه فردوسي مشهد

20 خرداد

دانشکده دامپزشکی

10صبح

2702

مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام

روزانه

دانشگاه فردوسي مشهد

22 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2702

مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام

نوبت دوم

دانشگاه فردوسي مشهد

22 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2714

ميكروبيولوژي دامپزشكي (انگل شناسی دامپزشکی)

روزانه

دانشگاه فردوسي مشهد

23 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2707

پاتولوژي دامپزشكي

روزانه

دانشگاه فردوسي مشهد

27 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2707

پاتولوژي دامپزشكي

نوبت دوم

دانشگاه فردوسي مشهد

27 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2711

بهداشت موادغذايي

روزانه

دانشگاه فردوسي مشهد

29 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح

2711

بهداشت موادغذايي

نوبت دوم

دانشگاه فردوسي مشهد

29 خرداد

دانشکده دامپزشکی

8 صبح