1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. پذیرش دکتری تخصصی 99
  4. اطلاعیه های دفاع پایان نامه ها
erteghah-khoramian
۱۳۹۹/۱۰/۲۹

تبريك ارتقا مرتبه آقاي دكتر خرميان طوسي

ضمن ابراز خرسندي و تبريك ارتقاي جناب آقاي دكتر خرميان طوسي عضو هیت علمی محترم گروه علوم درمانگاهی ،بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی به مرتبه دانشياري و آرزوی موفقیت و سلامت و سربلندی برای...
fargh-tahsili-93
۱۳۹۹/۱۰/۲۴

مراسم پايان دوره آموزشي دانشجويان دوره دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم ورودي بهمن سال ١٣٩٣ ...

پلي كلينيك دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسی مشهد سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٢٣  
doros-maaref
۱۳۹۹/۱۰/۲۱

در خصوص انتخاب واحد دروس معارف اسلامي

    قابل توجه دانشجويان محترم   ((در خصوص انتخاب واحد دروس معارف اسلامي»    دروس ارائه شده گروه معارف اسلامي در حال حاضر فقط براي دانشجويان همان دانشكده قابل انتخاب مي باشد             و از ساعت 8 صبح...
۱۳۹۸/۱۱/۰۶

جلسة دفاع از رساله دکتری جهت اخذ درجة دکتری تخصصی بافت شناسی مقایسه ای

عنوان : مطالعه هيستومورفولوژيكي و هيستوشيمي سلول هاي بتاي جزاير لانگرهانس پانكرانس در اثر عصاره آنغوزه ( Ferula assafoetida) در رت هاي نر ديابتي شده نگارنده : ابراهیم لطیفی استاد راهنما : آقای دکتر محمدپور   تاريخ : سه شنبه 15/11/98 ساعت : 12 مكان : سالن اجتماعات دانشکده...
۱۳۹۸/۱۱/۰۶

جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة دکتری عمومی دامپزشکی

عنوان : بررسي هيستوپاتولوژيك اثرات عصاره متانولي سير در موش آزمايشگاهي آلوده با كيست هيداتيد نگارنده : حسین کریمی   استاد راهنما : خانم دکتر موسوی   تاريخ : دوشنبه 14/11/98 ساعت : 12 مكان : سالن اجتماعات دانشکده...
۱۳۹۸/۱۱/۰۶

جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة دکتری عمومی دامپزشکی

عنوان : بررسي رابطه ديسپلازي مفصل لگني _ راني بر اندازه­ گيري راديوگرافيك زاويهtibial plateau در سگ­هاي بزرگ جثه   نگارنده : ریحانه ابدی استاد راهنما : آقای دکتر رجبیون   تاريخ : یکشنبه 13/11/98 ساعت : 14 مكان : سالن اجتماعات دانشکده...
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة دکتری عمومی دامپزشکی

باسمه تعالي جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة دکتری عمومی...
۱۳۹۸/۰۹/۲۴

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدباکتری شناسی-مهری امینی کمرودی

  باسمه تعالي جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد باکتری شناسی عنوان : بررسی مقاومت به متی سیلین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی گاو در ارتباط با حضور انواع ژن mec نگارنده : مهری امینی کمرودی   اساتید راهنما : آقایان دکتر عسکری...
۱۳۹۸/۰۹/۲۴

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی -حسین خدایوندی

باسمه تعالي جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد باکتری شناسی عنوان : بررسي حضور و تنوع ژنتيكي ژن كد كننده توكسين  تورم و كشنده سلول (cdt) در اشريشياكلي جدا شده از عفونت هاي ادراري در انسان نگارنده : حسین خدایوندی   استاد راهنما : آقای دکتر عسکری...