روز جهانی دامپزشکی گرامی باد

آخرین شنبه ماه آوریل « روز جهانی دامپزشکی »  بر خانواده بزرگ ، ارزشمند و تلاشگر

دامپزشکی مبارک باد

شعار جهانی امسال:The Veterinarian response to the Covid-19 crisis

نقش و واکنش دامپزشکان در بحران کووید-۱۹ »

 rooz1400