معرفی دانشکده

asardar-new

تاریخچه

گستردگي استان خراسان ، فراواني جمعيت دامي ، همچنين همجواري با چند كشورهمسايه ( داراي جمعيت پرشمار دامي) از جمله مهمترين عواملي بوده اند كه موجب گرديده، از ديرباز ضرورت و اهميت راه اندازي دانشكده دامپزشكي در اين استان مطرح و مورد پيگيري قرار گيرد . اين مهم در سال 1370 با تاسيس دانشكده دامپزشكي در دانشگاه فردوسي مشهد محقق گرديد

.تامين نيروي انساني ماهر و متخصص جهت ارايه خدمات درماني ، بهداشتي ،آموزشي ،در راستاي كاهش ضايعات دامي آموزشي و پژوهشي درحوزه هاي مختلف علوم پزشكی ، خود كفايي درزمينه نيازهاي پروتييني ، بهداشت و سلامت انسان از طريق تامين و توسعه سلامت مواد پروتييني با منشاء دامي و كنترل بيماري هاي مشترك انسان و دام ، مهمترين اهدافي بوده اند كه دانشكده دامپزشكي در جهت نیل به آن بنيان گذاري شده است . فعاليت هاي آموزشي دانشكده دامپزشكي از مهرماه 1371 با پذيرش 48 دانشجو در مقطع كارداني و دكتري حرفه اي دامپزشكي آغاز شد

و در حال حاضر با824 دانشجودر مقاطع دکتری عمومی و 2 رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و بهداشت مواد غذایی و 7رشته کارشناسی ارشد و 6 رشته دکتری تخصصی و 5 رشته دستیاری مشغول به فعالیت است. پذيرش دانشجو در مقطع كارداني از سال 1380 و در مقطع كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي دامپزشكي از سال 1390 در دانشكده دامپزشكي متوقف شده است

اکنون در اين دانشكده 56 عضو هيات علمي و 45 نفر كارشناس و كارمند در بخش هاي مختلف آموزشي و اداري به فعاليت مشغول مي باشند . اعضاي هيات علمي اين دانشكده علاوه به فعاليت هاي آموزشي و خدماتي در انجام فعاليتهای پژوهشي نيز فعالانه مشاركت مي نمايند.

افزون براين اعضاي هيات علمي دانشكده دامپزشكي با نهادها و سازمان هاي اجرايي متعدد از جمله وزارت جهاد كشاورزي ، اداره كل دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و دانشگاه علوم پزشكي در اجراي طرح هاي پژوهشي و كاربردي علمي ومشاوره اي همكاري مي نمايند

گروه های آموزشی دانشکده :

دانشكده دامپزشكي داراي 4 گروه آموزشي می باشد

گروه علوم پايه ، گروه پاتوبيولوژي، گروه بهداشت مواد غذايي و آبزيان و گروه علوم درمانگاهي، بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي دامي

 

در حال حاضر ساختمان دانشكده دامپزشكي كه در محوطه پرديس با زيربناي حدود16 هزار مترمورد بهره برداري قرار گرفته در دانشگاه واقع گرديده است اين ساختمان داراي بخش هاي اداري، فضاهاي آموزشي و پژوهشي و آزمايشگاه هاي متعدد ، سالن مطالعه دانشجويي و مراكز رايانه مي باشد

بیمارستان تخصصی دانشکده

بيمارستان تخصصي دانشكده كه در كيلومتر 5 جاده آسيايي واقع شده است نيز داراي فضاهای اداري آموزشي و پژوهشي هم چنين تجهيزات مورد نياز جهت ارايه خدمات باليني تخصصي به دام هاي ارجاعي مي باشداز آن جا كه آموزش دانشجويان دوره هاي دكتري عمومي و تخصصي(دستیاری) دامپزشكي بر آموزش باليني مبتني مي باشد اين گونه آموزش ها از طريق دام هاي ارجاع به درمانگاه صورت می پذیرد .

دردانشکده دامپزشکی در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی از سال 1384 با راه اندازی قطب علمي سقط جنين و مرگ و مير نوزاد دامهاي نشخوار كنندگان مطالعات سقط جنین و مرگ وميرنوزاد دامهاي نشخوار كننده ادامه یافته است. انتشارنشريه علمي پژوهشي به نام ( مجله علوم و فنون دامپزشكي ايران) ازسال 88 د يگر فعاليت های دانشکده برای اشاعه دانش دامپزشکی مي باشد

انجمن سلامت گله های گاو شیری دانشکده با ارایه برنامه های آموزشی برای سطح جامعه و انتشار نشریه آوای سلامت سهم دیگری در سلامت جامعه و آگاه سازی ارایه می نماید

آزمايشگاه ها

 

آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه

 

نام آزمایشگاه

 

سالن آناتومی

 

آزمایشگاه آبزیان


آزمابشگاه انگل شناسی


آزمایشگاه بهداشت و مواد غذایی


آزمابشگاه آسیب شناسی


آزمایشگاه بیوتکنولوژی


آزمابشگاه بافت شناسی


آزمایشگاه بیوشیمی


آزمابشگاه فارماکولوژی


آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژِی


آزمابشگاه فیزیولوژی


آزمایشگاه میکروبیولوژی


آزمایشگاه ایمنی شناسی


آزمایشگاه ویروس شناسی


 

 دوره های تحصیلی دانشکده دامپزشکی

کارشناسی پیوسته(B.S)

 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

 

 • رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 

گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان:

 

 • رشته بهداشت مواد غذایی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته (M.Sc)

 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

 

 • رشته انگل شناسی
 • رشته باکتری شناسی

 

گروه آموزشی علوم پایه:

 

 • رشته فیزیولوژی
 • رشته بیوشیمی بالینی
 • رشته بافت شناسی
 • رشته سم شناسی

 

گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان:

 

 • رشته بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

 

 

 

                             دکتری عمومی دامپزشکی (DVM)

 

گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی:

 

 • دکتری عمومی دامپزشکی

 

 

 

دکتری تخصصی(Ph.D)

 

 

 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

 

 • رشته انگل شناسی دامپزشکی
 • رشته باکتری شناسی
 • رشته بیوتکنولوژی

 

گروه آموزشی علوم پایه:

 

 • رشته بافت شناسی مقایسه‌ای
 • رشته فیزیولوژی

 

گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان:

 

 • رشته بهداشت ومواد غذایی

 

 

 

دکتری تخصصی دستیاری (DVSc)

 

 

 

گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی:

 

 • رشته مامایی وبیماریهای تولید مثل دام
 • رشته بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
 • رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 • رشته جراحی دامپزشکی

 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

رشته پاتولوژی دامپزشکی