تکمیل_پرسشنامه_‌_غربالگری_و_مراقبت_کرونا_جدید_COVID_19

قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون حضوری جامع دکتری /بورد و دانشجویان کارورز 2 که برای تداوم آموزش کارورزی اقدام نموده اند

لازم است این دانشجویان علاوه بر  فرم خوداظهاری درخواست شرکت در آزمون جامع دکتری/ بورد و   فرم درخواست گذراندن حضوری دروس عملی، عملی / نظری ، کارورزی های بالینی و آزمایشگاهی

پرسشنامه غربالگری و مراقبت کرونا را نیز از سامانه http://salamat.gov.ir/  دریافت و پس از تکمیل پرینت آن را به آموزش تحویل نمایند