دستورالعمل ارائه خدمات آزمایشگاهی در شرایط شیوع ویروس کرونا

dastorazmayeshgah

با تاکید بر رعایت کلیه دستورالعمل های ایمنی در آزمایشگاه ها و نیز دستور العمل های ستاد ملی مقابله با کرونا که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشرشده است، این دستور العمل به منظور فراهم نمودن امکان بهره برداری متقاضیان از خدمات آزمایشکاهی در شرایط ویژه پیش رو تنظیم و رعایت مفاد آن الزامی است:

الف- مسئول آزمایشگاه موظف

کنترل و نظارت بر انجام مراحل و فعالیت های کنترل و مراقبت محیطی بر عهده مسئول آزمایشگاه است و رعایت کلیه موارد زیر برای ارائه خدمات الزامی است:

-           نصب تابلوهای آموزش پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در محل آزمایشگاه

-           تامین مواد ضدعفونی کننده در محل های ورود و خروج آزمایشگاه

-           تامین ماسک و دستکش یک بار مصرف و سایر لوازم بهداشتی برای پرسنل آزمایشگاه و سایر متقاضیان حضور در آزمایشگاه

-           حضور و ادامه فعالیت کارکنان و متقاضیان مشکوک به بیماری کرونا ممنوع است (از حضور افرادی که علائم تنگی نفس، سرفه، عطسه و تب دارند به آزمایشگاه جلوگیری شود.)

-           در صورت وجود علائم بیماری کرونا ارائه تأییدیه سلامت برای حضور و ادامه کار در آزمایشگاه الزامی است.

-           نظارت و کنترل فاصله 1 تا 2 متری کارکنان و متقاضیان هنگام حضور در آزمایشگاه

-           اطمینان از نظافت و ضد عفونی تمام سطوح و تجهیزات مورد استفاده قبل از استفاده و در پایان هر شیفت کاری مانند: دستگیره های درها، میزهای آزمایشگاه، صندلی، کف آزمایشگاه و سایر سطوح

-           کنترل و نظارت بر رعایت ضد عفونی کامل مواد و تجهیزات ورودی به آزمایشگاه ( مواد اولیه، نمونه های آزمایشگاهی و ...)

-           تامین مواد شوینده و امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و لازم در محل سرویس های آزمایشگاه

-           نصب دستور العمل شستن دست ها برای پیشگیری از انتقال ویروس در محل سرویس های بهداشتی (برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، دست‌های خود را مرتب و درست حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید یا با مواد ضدعفونی کننده الکلی ۷۰ درجه، دست‌ها را ضدعفونی کنید و ...)

-           کنترل و اطمینان از جدا سازی وسایل نظافت و ضدعفونی سرویس های بهداشتی از مکان های ابخوری و سایر مکان هاو شستشو و ضدعفونی دستمال های نظافتی

ب- متقاضیان دریافت خدمت

کلیه متقاضیان در صورت عدم وجود علائم بیماری کرونا با ارائه معرفی نامه به شرح زیر و رعایت مفاد این دستور العمل می توانند از خدمات آزمایشگاهی حضوری استفاده کنند:

-           دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ارائه معرفی نامه از استاد راهنما

-           همکاران طرح های برون دانشگاهی با ارائه معرفی نامه از مجری طرح