اطلاعیه و دستورالعمل دریافت مجوز تردد ایام تعطیلات نوروز سال 1399 در دانشگاه

با عنایت به ضرورت اجرای طرح حفاظتی ایام تعطیلات نوروز از تاریخ 29 اسفند 1398 لغایت 15 فروردین 1399 در پردیس دانشگاه، “دستورالعمل حفاظتی تعطیلات نوروزی پردیس دانشگاه” و همچنین “راهنمای استفاده از سامانه تردد” توسط معاون اداری و مالی دانشگاه به کلیه واحدهای دانشگاه ابلاغ گردید.

با توجه به اینکه فرایند صدور مجوز تردد (شامل مراحل درخواست، بررسی و تأیید) به صورت الکترونیکی انجام می گیرد، شایسته است کارکنان و دانشجویان گرامی مطابق دستورالعمل مذکور، درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 24 اسفند 1398 از طریق پورتال پویا ارسال نموده و مدیران محترم نیز در اسرع وقت نسبت به تأیید یا رد درخواست ها اقدام نمایند.

ضمناً درخواست های تردد برای شاغلین فاقد کارت شناسایی دانشگاه، دانشجویان پسا دکتری، پیمانکاران و رانندگان بایستی توسط کارشناس اداری تعیین شده در هر دانشکده یا واحد و از طریق سامانه سدف ثبت گردد.