جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة دکتری عمومی دامپزشکی

عنوان :

بررسي رابطه ديسپلازي مفصل لگني _ راني بر اندازه­ گيري راديوگرافيك زاويهtibial plateau

در سگ­هاي بزرگ جثه

 

نگارنده :

ریحانه ابدی

استاد راهنما :

آقای دکتر رجبیون

 

تاريخ : یکشنبه 13/11/98

ساعت : 14

مكان : سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی