جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة دکتری عمومی دامپزشکی

باسمه تعالي

جلسة دفاع از پایان نامه

جهت اخذ درجة دکتری عمومی دامپزشکی

                                                   عنوان :

تأثير نگه داري بافت چربي اسب در دماهاي مختلف انجماد بر خصوصيات سلول هاي بنيادي مزانشيمي استحصال شده از آن

نگارنده :

فائزه رضایی

استاد راهنما :

آقای دکتر میرشکرایی

 

 

 

 

 

 

تاريخ : یکشنبه 15/10/98

ساعت : 14

مكان : سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی