بیست و ششمین دوره امتحان جامع پاياني (بورد)دكتري تخصصـــــي در دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

bord99-1

بیست و ششمین دوره امتحان جامع پاياني (بورد) با حضور40 نفر از دانشجويان دكتــري تخصصـــي در رشته هــاي بيماري هاي داخلي دام هــاي بزرگ، مــامــايــي و بيمــاري هـــاي تولــيد مثل دام ،فیزیولوژی ، جراحی دامپزشکی، پاتولوژی دامپزشکی، کلینیکال پاتولوژی و بیوتکنولوژی روز دوشنبه 8 دی ماه 1399 به صورت کتبی در این دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه علاوه بر حضورآقاي دكتر داور شاهسونی استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسی به عنوان نماينده گروه دامپزشكي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، آقايان دكتــر مجید فرهــودي، دكتـــر علیرضــا ابراهیـم زاه، دکتر علیرضا قدردان مشهدی، دکتر محمد مهدی قمصری، دکتر محمد مهدی دهقان ، دکتر پریزاده، دكتر شمس اسفندآبادی، دكتر محسن نجفی ،دکتر سعید نیازمند، دکتر جواد قراگزلو،دکتر محمدرضا اصلانی، دکتر سعید نظیفی ،دکتر امیرهوشنگ فلاح راد و خانم دکتر فخری شهیدی به عنوان اساتيد مدعو به صورت آنلاین حضور داشتند.