بررسی طرح بازنگری برنامه درسی رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه

baznegary
نشست شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 99/06/17 با حضور اعضا در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست آقای دکتر راجی مجری محترم بازنگری برنامه درسی رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد و در ادامه آقای دکتر نبی پور مجری محترم بازنگری برنامه درسی رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای در مقطع دکتری گزارشی از مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده را ارائه نمودند که بعد از بحث و تبادل‌نظر، ضمن تصویب مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده در هر دو مقطع تحصیلی مقرر شد اصلاحاتی در برنامه درسی صورت گیرد.