اطلاعیه فوری پژوهشی

قابل توجه دانشجویان عزیز

  1. جهت دفاع پیشنهاده برای تمامی دانشجویان در مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ارائه گواهی شرکت دردوره آموزشی ایمنی، حفاظت، مدیریت آزمایشگاه الزامی می باشد.
  2.  
  3. پیشنهاده های که کار بر روی موجود زنده صورت می گیرد ارائه گواهی شرکت در کارگاه اخلاق زیستی در پژوهش های انسانی و جانوری الزامی می باشد.