بررسی طرح بازنگری رشته بیوشیمی بالینی در جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

نشست شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ  98/10/09 با حضور اعضا در سازمان مركزی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست آقای دکتر باغیشنی مجری محترم بازنگری برنامه درسی رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد گزارشی از مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده را ارائه نمودند که بعد از بحث و تبادل نظر، مطالعات پشتیبان و برنامه درسی پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن‌ مطرح شد.

baznegari