چهارمین روز هفته پژوهش

چهارمین و آخرین روز هفته پژوهش و فناوری ساعت روز سه شنبه مورخ 1398/9/26 پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، با حضوراعضای محترم هیات علمی و جمعی از دانشجویان در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.

pagohesh chahrom

pagoheshchahrom1

 

 

 

 

 

آقای دکتر فرشید حمیدی سخنانی با عنوان " مدیریت سخنرانی و بیان مطالب در جلسات دفاع از پایان نامه ،داشتند و سپس جلسه پرسش و پاسخ انجام شد.

pagoheshchahrom2

آقای دکتر امیر افخمی به عنوان سخنران دوم جلسه، پیرامون " رهیافت های نوین در تحویل دهی اختصاصی دارو" سخنرانی نموده و سپس پرسش و پاسخ با حضار انجام گرفت.

 pagoheshchahrom3

 

 

اهدا لوح به رسم یادبود توسط آقای دکتر امیر افخمی مدیر محترم گروه علوم پایه تقدیم شد.

 pagoheshchahrom4