برگزاری آزمون جامع پایانی دوره‌های دکتری تخصصی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های آزمون جامع پایانی (بورد) دوره‌های دکتری تخصصی با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین مسئولان برگزاری این آزمون در آبان ماه 1398 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 بیست و چهارمین دوره آزمون جامع پایانی (بورد) دوره‌های دکتری تخصصی بیماری داخلی دام‌های بزرگ، پاتـــولـــوژی ، بافت‌شناسی مقایسه‌ای، انگل‌شناسی دامپزشکی، باکتری‌شناسی، مامایی و بیماری‌های تولیدمثل و جراحی دامپزشکی با حضور دکترسیدمهدی قمصری استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به‌عنوان نماینده گروه دامپزشکی وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری و هیات‌های مسوول برگزاری این آزمـــون در آبان ماه 1398 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه برگزار شد

bordtakhsos98.