اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 98 دکتری عمومی و کارشناسی

به اطلاع می رساند که دانشجویان عزیزی که هنوز موفق به ثبت نام حضوری و تحویل مدارک نشده اند می توانند از روز یک شنبه مورخ 98/7/28 به آموزش مراجعه نمایند

قبل از مراجعه برای ثبت نام حضوری لطفا تایید پایش سلامت جسم و روان را گرفته و مهر نمایید