جلسه توجیهی (معارفه)دانشجویان ورودی 98

برنامه معارفه ورودی های 98 در روز دوشنبه 15 مهرماه ساعت 12 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار خواهد شد

baner vorodi