نخستین روز هفته آموزش -7اردیبهشت 98

مراسم روز نخست از هفته سرآمدي آموزش به ميزباني گروه علوم پايه و پس از مزين شدن مراسم به تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد برگزار شد

در ابتدا دکتر افخمی مدیر گروه علوم پایه در خصوص اهميت آموزش بروز و كارآمد و لزوم بهبود و اصلاح رويه آموزش دامپزشكي با درك نيازهاي امروز كشور و شناخت بهينه فرصت ها و چالشها در سطح جامعه دامپزشكي و جوامع هدف و نيز فرصت هاي بالقوه خدمت براي دانش آموختگان اين عرصه كه در نهايت بايد در راستاي آموزش موثر و كارآمد دانشجويان دامپزشكي قرار گيرد، دقايقي ايراد سخن كردند

 

amozeh afkhami

در ادامه سركار خانم ترانه ابن النصير، دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي به ارايه سخنراني با عنوان "دامپزشكان و ظرفيت هاي شغلي در حوزه صنعت اسب" پرداختند.

 amozesh 982

 

پس از ايشان سركار خانم دكتر مرضيه بهشتي فر، عضو محترم شوراي مركزي نظام دامپزشكي استان خراسان رضوي و دبير كانون داروخانه هاي دامپزشكي كشور در خصوص "معرفي حوزه فعاليتي علوم دارويي در دامپزشكي، فرصت ها و چالش ها" سخنان خود را ارايه دادند.

amozesh beheshtifar

در پايان و پس از برگزاري پرسش و پاسخ، از زحمات هر دو بزرگوار از سوي معاونت محترم آموزشي دانشكده و مديريت دانشكده دامپزشكي تقدير و تشكر به عمل آمد.