حضور مدیر محترم پژوهشی دانشگاه در جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

1modir

 

دکتر محمد صال مصلحیان مدیر پژوهشی دانشگاه با حضور در جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی در خصوص مقررات و ضوابط پژوهشی دانشگاه و راهکارهای افزایش بهره وری اعضای محترم هیات علمی در راستای سند راهبردی دانشگاه و انجام اقدامات لازم در خصوص تسهیل فرایندهای حوزه پژوهشی توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه مدیران گروه های آموزشی دانشکده به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مشکلات و مسائل موجود در رابطه با انجام پژوهش های کاربردی و اصیل با توجه به مشکلات بوجود آمده ناشی از تغییرات ارزی و تامین مواد و وسایل، کیت های آزمایشگاهی و سایر تجهیزات لازم پرداختند. ایشان متذکر شدند که بحران های ارزی موجود سبب شده است که تامین مواد مصرفی آزمایشگاهی با مشکل مواجه شود و از طرفی اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته کفاف تامین آنها را نمی دهد لذا لازم است در بعضی از آیین نامه های موجود دانشگاه تجدید نظر گردد. همچنین بعضی از اعضای هیأت علمی به ضرورت تناسب امکانات دانشکده و دستاوردهای مورد انتظار دانشگاه اشاره داشتند. از طرفی با توجه به این که یکی از وظایف دانشکده دامپزشکی انجام خدمات درمانگاهی به مراجعین به کلینیک در طول روز می باشد که خود مستلزم صرف وقت زیاد می باشد، نیاز است که توجه ویژه ای به دانشکده دامپزشکی در تدوین "فعالیتهای پژوهشی اثربخش" به عمل آید. در خاتمه مدیر پژوهشی دانشگاه بر تولید ثروت و افزایش طرحهای برون دانشگاهی در دانشکده و مشارکت در برنامه دامی کشور تأکید نمودند.