آغاز به کار مجدد اتاق مشاوره دانشکده

 

 

فعالیت اتاق مشاوره دانشکده با حضور خانم مشفقی مشاورمحترم مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9 الی 14

طبقه دوم - جنب کلاس 113 – اتاق مشاوره دانشکده