روز سوم هفته پژوهش97

روز سوم هفته پژوهش در دانشکده با گروه علوم درمانگاهی ،بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی دوشنبه 26 آذرماه

سخنرانی آقای دکتر جواد خوش نگاه با عنوان : معرفي كتاب هاي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه هاي ايران در حوزه تخصصي دامپزشكي حيوانات كوچك

pagohesh 973

 سخنرانی آقای دکتر مهرداد مهری با عنوان : معیارهای علم سنجی

pagohesh 973.JPG-2