آزمون جامع پایانی (بورد) دوره‌های دکتری تخصصی

دوره‌های آزمون جامع پایانی (بورد) دوره‌های دکتری تخصصی با حضور نماینده
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین مسئولان برگزاری آزمون در 27 آبان ماه
1397 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

بیستمین و دومین دوره آزمون جامع پایانی (بورد)دوره‌های دکتری تخصصی داخلی دام‌های بزرگ، پاتـــولـــوژی،بهداشت موادغذایی،بافت‌شناسی مقایسه‌ای،انگل‌شناسی دامپزشکی،فیزیولوژی، باکتری‌شناسی، مامایی و بیمار ی های تولید مثل و جراحی دامپزشکی و همچنین دهمین دوره آزمون جامع پایانی دوره‌های دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی و پردیس بین‌الملل با حضور دکترسیدمهدی قمصری استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به‌عنوان نماینده گروه دامپزشکی وزارت علــوم،تحقیقــات و فناوری و هیات‌های مسئول برگزاری این آزمـــون در تاریخ 27 آبان ماه 1397 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه برگزار شد

bord97-1