آیین ورود دانشجویان ورودی 97 (دکتری عمومی و کارشناسی)

برنامه گردهمايي “ آيين ورود”

دانشجويان دختر

 

پذیرش ساعت 7:30  دانشکده علوم؛ تالار دکتر رحیمی زاده

 

ساعت 8 الی 9:30  گردهمایی " آیین ورود"

 

 ساعت 9:45  بازدید از نمایشگاه مهر

 

محوطه بیرونی دانشکده علوم

 

ساعت 11:15  اذان و اقامه نماز  مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها


دوشنبه 2 مهرماه

 

دانشجويان پسر

 

پذیرش ساعت 7:30  دانشکده علوم؛ تالار دکتر رحیمی زاده

 

ساعت 8 الی 9:30  گردهمایی " آیین ورود"

 

 ساعت 9:45  بازدید از نمایشگاه مهر

 

محوطه بیرونی دانشکده علوم

 

ساعت 11:15  اذان و اقامه نماز  مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها

 

چهار شنبه 4 مهرماه