آغاز سال تحصیلی جدیدگرامی باد

aalozesh1

 

آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن بهار تعلیم وتربیت را به تمامی اساتید فرهیخته،

همکاران ارجمند و دانشجویان جویای دانش و معرفت تبریک عرض می نماییم.


                                                     "دانشکده دامپزشکی"