مجله Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشکده دامپزشکی رتبه نخست در بین 43 عنوان نشریه دانشگاه فردوسی مشهد را از آن خود کرد.

 

مجله Iranian Journal of Veterinary Science and Technology  در ارزيابي نشريات علمي كشور در سال 1396، با كسب امتیاز85 (A) در جایگاه نخست در بین نشریات دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت و جایگاه سوم کشور، در بین نشریات حوزه علوم دامپزشکی را به خود اختصاص داد.

این دوفصلنامه بین المللی، از سال 2009 میلادی (1388 شمسی) شروع بکار نموده و تاکنون در قالب 17 جلد متوالی موفق به چاپ 144 مقاله در زمینه علوم بالینی و پایه دامپزشکی، بهداشت مواد غذایی و بیماری های مشترک انسان و دام شده است که نسخه الكترونيكي آن روي سايت نشريه به نشانی

https://ijvst.um.ac.ir

قابل دسترسی است.

نشریه تاکنون دو سردبیر و دو گروه هیات تحریریه را تجربه کرده است. در حال حاضر هیات تحریریه نشریه با 9 عضو داخلی، 4 عضو بین المللی و 3 عضو کشوری در حال فعالیت است. ساير اطلاعات نشريه را مي توان در سايت آن مشاهده نمود.

olum.2