گزارش روز اول هفته پژوهش

هفته پژوهش كه با شعار " پژوهش تقاضا محورو تجاري سازي فناوري، زير بناي توليد و اشتغال" نام گذاري گرديده است در اولين روز اين هفته  در ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 96/9/25در سالن اجتماعات دانشكده دامپزشكي كه با استقبال اعضاي هيات علمي و دانشجويان همراه بود، پس از تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و اجراي سرود جمهوري اسلامي ايران با اعلام برنامه مراسم آغاز گرديد . ابتـدا پس ازخير مقدم  توسط آقاي دكتر محمدمحسن زاده معاون محترم پژوهش و فناوري دانشكده ،سخنران اول آقاي دكتر بهروز فتحي دانشيار محترم گروه علوم پايه با عنوان " رنگ آميزي تومورهاي مغزي بــا استفــاده از زهر عقرب " وسخنران دوم آقاي دكتر امير مقدم جعفري استاديار محترم گروه علوم پايه با عنوان " اثر مسموميت مزمن با ديازينون بر برخي شاخص هاي زيستي ضايعات استحاله اي بافت عصبي " مراسم ادامه يافت وسخنرانان توسط آقاي دكتر عباس پرها مدير محترم گروه علوم پايه  طي اهدا لوح  يادبود تقدير به عمل آمد و در پايان جلسه پرسش، پاسخ توسط حضار انجام گرديد.