بيستمين دوره آزمون جامع پاياني(بورد) دكتري تخصصي وهشتمين دوره آزمون جامع پاياني دوره هاي دكتري تخصصي بهداشت مواد غذايي و پرديس بين الملل دانشكده دامپزشكي

بيستمين  دوره آزمون جامع پاياني (بورد)دوره هاي دكتري تخصصي داخلي دام هاي بزرگ،كلينيكال پاتولوژي، پاتـــولـــوژي ،بهداشت مواد غذايي، بافت شناسي مقايسه اي ، انگل شناسي دامپزشكي و فيزيولوژي، باكتري شناسي ، جراحي دامپزشكي وهمچنين هشتمين دوره آزمون جامع پاياني دوره هاي دكتري تخصصي بهداشت مواد غذايي و پرديس بين الملل با حضور آقاي دكترافشين رئوفي استاد محترم دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران به عنوان نماينده محترم گروه دامپزشكي وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري و هيات هاي ممتحنه در مورخ  1396/8/21 در دانشكده برگزار گرديـــد.

bord jadid1

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۴۸
۸۰
۵۹۶
۵۰۰
۲۰۱۰
۲۱۵۰
۹۸۸۴۶

افراد انلاين

ما 15 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم