همایش توجیهی وآموزشی (جلسه معارفه)دانشجویان ورودی جدید

همایش توجیهی آموزشی دانشجویان نو ورود ویژه دانشجویان کارشناسی و دکتری عمومی دانشکده دامپزشکی در روز دوشنبه 17 مهرماه از ساعت 12 تا 14 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار می‌شود

 

 این مراسم به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان ورودی جدید از دانشكده ،بیمارستان تخصصی دامپزشکی و امکانات مربوطه آن  -انجمن‌های علمی و تشکل‌‌های دانشکده، فعالیت‌های مرکز مشاوره، کتابخانه مرکزی و نهاد رهبری دانشگاه برگزار می شود

poster 2