فهرست دانشگاههاي پذيرنده در آزمون دكتراي سال 1395


نام دانشگاه

كد

پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي

1006

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران - كرج

1218

پژوهشكده علوم و صنایع غذایی - مشهد

1033

پژوهشكده هواشناسی

1022

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

1024

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي

1025

پژوهشگاه دانش های بنیادی

1027

پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي - تهران

1028

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

1029

پژوهشگاه صنعت نفت

1030

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

1031

پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران

1034

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوري

1038

پژوهشگاه مواد و انرژي - مشکین دشت کرج

1040

پژوهشگاه هوا فضا

1037

دانشكده اطلاعات

1041

دانشكده غير انتفاعي اصول الدين

7003

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

1154

دانشگاه اراك

1054

دانشگاه اروميه

1055

دانشگاه اصفهان

1056

دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران

1057

دانشگاه امام صادق (ع )

1058

دانشگاه ايلام

1059

دانشگاه بجنورد

1060

دانشگاه بناب

1061

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

1062

دانشگاه بيرجند

1063

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) - قزوين

1064

دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي - مركز تبريز

3063

دانشگاه پيام نور استان اصفهان - مركز آران و بيدگل

3065

دانشگاه پيام نور استان اصفهان - مركز اصفهان

3067

دانشگاه پيام نور استان بوشهر - مركز بوشهر

3130

دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران جنوب

3140

دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران شمال

3142

دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران

3146

دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي - مركز مشهد

3207

دانشگاه پيام نور استان زنجان - مركز زنجان

3273

دانشگاه پيام نور استان فارس - مركز شيراز

3308

دانشگاه پيام نور استان قم - مركز قم

3349

دانشگاه پيام نور استان كرمان - مركز كرمان

3369

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان - واحد قشم

3501

دانشگاه پيام نور استان يزد - مركز اردكان

3517

دانشگاه تبريز

1065

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

1066

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران

1067

دانشگاه تربيت مدرس

1068

دانشگاه تفرش

1069

دانشگاه تهران

1070

دانشگاه جامع امام حسين (ع ) - تهران

1071

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

1075

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

1076

دانشگاه خوارزمي - تهران

1077

دانشگاه دامغان

1078

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

1122

دانشگاه رازي - كرمانشاه

1080

دانشگاه زابل

1081

دانشگاه زنجان

1082

دانشگاه سلمان فارسی - كازرون

1083

دانشگاه سمنان

1084

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

1086

دانشگاه شاهد - تهران

1087

دانشگاه شهركرد

1089

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

1090

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

1091

دانشگاه شهيد چمران - اهواز

1092

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

1093

دانشگاه شهيد مطهري- تهران

1094

دانشگاه شيراز

1095

دانشگاه صنعت نفت

1098

دانشگاه صنعتي اروميه

1100

دانشگاه صنعتي اصفهان

1101

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۵۷
۵۰
۳۴۶
۴۸۳
۱۸۰۷
۲۹۵۶
۱۰۱۵۹۹

افراد انلاين

ما 14 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم