تلفن های دانشکده

 

 

جهت تماس از خارج دانشکده باید با پیش شماره 3880 گرفته شود

 

5627

دکترسمانه عیدی

 

5600

دکترعباس پرهام

 

3728

قاسم پورادیبی

 

3701

زهراجمشیدی

(مسوول دفتر)

 

5628

دکتربهروز فتحی

 

5601

دکتر امیرافخمی

 

3729

محمد نقره ای

 

 

3702

دکترمحسن   ملکی(ریاست)

 

5629

دکترنیما فرزانه

 

5602

دکتر محمدرضاامامی

 

3730

طاهره غلامحسینی مقدم

 

3703

دکترغلامرضامحمدی

(معاون آموزشی و فرهنگی)

 

5630

دکترامیر هوشنگ فلاح راد

 

5603

دکتر الهه ابراهیم زاده

 

3731

سمیرا خواجه نصیری

 

3704

دکتر محمد محسن زاده (معاون پژوهش وفناوری)

 

5631

دکترحمیده قدرتی آزادی

 

5604

دکتر حسن باغشنی

 

3732

مهناز کهن قدر

 

3705

 

 

5632

دکتر حمیدرضاکازرانی

 

5605

دکترحسن برجی

 

3733

امیر ماهوتی

 

3706

تکتم کامل مقدم

(حسابدار)

 

5633

دکتر حسین کاظمی

 

5606

دکتر علیرضاتقوی رضوی زاده

 

3734

امیر جعفری

 

 

 

 

5634

دکتر غلامعلی کلیدری

 

5607

دکترعبدا... جمشیدی

 

3717

کاتب( صندوق)

 

3708

غلامرضاعرب (کارپردازی)

 

5635

دکتر محمدمحسن زاده

 

5608

دکترعلیرضا حق پرست

 

3739

اتاق رانندگان

 

3709

ابوالقاسم رحمانیان

(امین اموال)

 

5636

دکتر احمدعلی محمد پور

 

 

5609

دکترمحمد حیدرپور

 

3741

چاپ وتکثیر

 

3710

   غلامعلی آذری (امورعمومی)

 

5637

دکتر احمدرضا محمدنیا

 

5610

دکتر سعیدخانزادی

 

3742

منیزطاهری(دفتر مجله)

 

3711

رضاعرفانی(آموزش)

 

 

 

 

5611

دکتر بابک خرمیان

 

3743

مهدی خلیلی (آموزش)

 

3712

طاهره جلالی نیا (آموزش)

 

5639

دکتر علی مشاوری نیا

 

5612

دکتر جوادخوش نگاه

 

3744

مجید زارع( آناتومی)

قربانی 3745

 

3713

مرضیه اسماعیل زاده (پژوهشی)

 

5640

دکتر امیر مقدم جعفری

 

3795-5613

دکترحسام دهقانی

 

3747

حمید عشرتی

 

3714

تکتم کامل مقدم (کارگزینی)

 

5641

دکتر ابوالقاسم نقیبی

 

5614

دکتراحمدرضا راجی

 

3749

جلال مقبل

 

3715

زهرارحیمی(رایانه)

 

5642

دکترجلیل مهرزاد

 

5615

دکترمهرناز راد

 

36576060

36578872

کلینیک تخصصی دامپزشکی

 

3718

مسعودهاشمی

(سمعی بصری)

 

 

5643

دکتر مهردادمهری

 

5616

دکتر مسعود رجبیو ن

 

3761

براتی

 

3720

نگهبانی

 

5644

دکتر احمدرضاموثقی

 

5617

دکترغلامرضا رزمی

 

3762

بخش داخلی

 

 

3721

 

دلشاد (دبیرخانه)

 

 

5645

دکتر زهرا موسوی

3763

بخش مامایی

 

 

 

 

5618

دکترجمشید رزمیار

 

3765

عباس نژاد (پذیرش)

 

3722

پوران علیشاهی(تایپ)

 

5647

دکترعلی میرشاهی

 

5619

دکتر مهدیه زعیمی

 

3766

بخش دام کوچک

 

3723

خدمات

 

5648

دکتر پژمان میرشکرایی

 

 

 

 

3767

بخش جراحی

 

3724

آبدارخانه طبقه همکف

 

5649

دکترابوالقاسم نبی پو ر

5621

دکترکامران سرداری

 

3768

بخش طیور

 

3725

آبدارخانه طبقه اول

 

5650

دکتر غلامرضاهاشمی تبار

5622

دکترزهره سعادتفر

 

3769

دکترخرمیان

     (آزمایشگاه)

 

3726

آبدارخانه طبقه مدیریت

 

5594

دکتر امیر سالاری

5623

دکترحسام الدین سیفی

 

3770

بخش رادیولوژی

 

3727

غلامعلی آذری

 

5595

دکتر هادی محب علیان

5624

دکترداور شاهسونی

 

3771

علی کارگر

 

3780

 

 

محمدمحمدنژاد

 

5596

دکترعلی اصغر سرچاهی

 

5597

دکتر حسین نورانی

5625

دکتر کامران شریفی

 

3772

مرتضی طبق فروش

 

6107

تاسیسات

 

5598

دکتر محمد مهدی قهرمانی

5626

دکتر محمدعزیز زاده

 

3773

آدینه پور (سرایدار)

 

3700

تلفن خانه

 

5599

دکتر فرشید حمیدی

3774

نگهبانی کلینیک

 

36579430

بخش همایش جراحی

 

36579103

داروخانه دکتر دلاور

 

3775

قطب علمی