گروه پاتوبیولوژی

گروه پاتو بیولوژی

در اين‌ گروه‌ 12 عضو هيأت‌ علمي‌ در ‌بخشهاي‌ آسيب‌شناسي (Pathology) ‌، ايمني‌شناسي (Immunology) باكتری ‌شناسي‌ ( (Bacteriology ، ويروس‌شناسی‌   (Virology ) قارچ‌شناسی‌  (Mycology  )‌، انگل‌شناسی(Parasitology )‌ وبیوتکنولوژی (Biotechnology)به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اشتغال دارند‌. امور آموزشي - پژوهشي  گروه پاتوبيولوژى درآزمايشگاههای مستقل و مجهز آسيب‌شناسي‌، ايمني‌شناسي و ويروس‌شناسي،  انگل‌شناسي، باكتري‌شناسي‌، قارچ‌شناسي بیوتکنولوژی و کشت سلولی ((Cell Culture صورت می پذيرد. بخش هاي مختلف گروه پاتوبيولوژي علاوه بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي جاری، خدمات آزمايشگاهي مربوط به موارد ارجاعی به كلينيك دانشكده را نيز ارائه مي دهند و بخش آسيب شناسي نيز در زمينه كالبد گشايی ( (Autopsyو تهيه مقاطع هيستوپاتولوژی (Histopathology) با كلينيک دانشكده همكاری مي نمايد. نظر به پيشرفت و توسعه شگرف بيوتكنولوژی، همچنين تخصص و توان اعضاء گروه پاتوبيولوژي، آزمايشگاه بيوتكنولوژی نيز راه اندازي شده است و زمينه فعاليت هاي تخصصي در حوزه علوم بيوتكنولوژی، كه اهتمام به آن ضرورت كامل دارد، فراهم گرديده است. دوره Ph.D. انگل‌شناسي Parasitology) )بيوتكنولوژی ((Biotechnology وپاتولوژی (pathology) وکارشناسی ارشد باکتری شناسی وانگل شناسی راه اندازی شده است  ودانشجویان تحصیلات  تکمیلی در این دوره ها مشغول به تحصیل میباشندمراحل پذيرش دانشجو در رشته دکتری تخصصی ویروس شناسی  در سال های آینده در حال بررسی است.

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۹۷
۷۸
۶۳۷
۱۱۸۴
۲۱۰۳
۳۹۳۸
۹۰۵۴۱

افراد انلاين

ما 11 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم