مدیران گروه واعضای هیت علمی

-گروه علوم پایه :مدیر گروه دکتر عباس پرهام

 

دكتر ابوالقاسم نبي پور

/http://www.um.ac.ir/~nabipour

 

استاد

دكتر احمد علی محمد پور  

/http://www.um.ac.ir/~mohammadpoor

 

استاد

دکترحسام دهقانی  

http://www.um.ac.ir/~dehghani/

استاد

دكتر احمدرضا راجی

http://www.um.ac.ir/~rajireza/

دانشيار  

 

دكتر حميد رضا كازراني

http://www.um.ac.ir/~kazerani/

دانشيار

دکتر زهره سعادت فر

http://www.um.ac.ir/~saadatfar/

 

دانشیار

 

دکتر حسن باغشنی

 

http://www.um.ac.ir/~baghishani/

دانشیار

دکتر بهروز فتحی

http://www.um.ac.ir/~b-fathi/

دانشیار


دکتر عباس پرهام

http://www.um.ac.ir/~parham/

دانشیار

دکتر امیر افخمی

/http://www.um.ac.ir/~a-afkhami

دانشیار

 دکتر امیر مقدم جعفری

http://www.um.ac.ir/~moghaddamjafari/

استاد یار


دکتر حمیده قدرتی

 http://www.um.ac.ir/~ghodrati/


 

 

دکتر فرشید حمیدی

 

http://www.um.ac.ir/~farshidhamidi/


 

دکتر محمد مهدی قهرمانی سنو

 

http://www.um.ac.ir/~mgseno

استاد یار

  

استاد یار

  

استاد یار

 

 

2-گروه پاتوبیولوژی:مدیر گروه دکتر حسن برجی

 

 

نام‏   و نام‏ خانوادگى

مرتبه علمي

دكتر غلامرضا رزمي

http://www.um.ac.ir/~razmi/

استاد

دكتر احمد رضا موثقي

http://www.um.ac.ir/~armov/

استاد

دکتر غلامرضا هاشمی تبار

http://www.um.ac.ir/~hashemit/

استاد

دكتر حسن برجی

http://www.um.ac.ir/~hborji/

استاد

 دکتر حسین نورانی

http://www.um.ac.ir/~nourani/

 

دانشیار

 

 

دكتر محسن ملکی

http://www.um.ac.ir/~maleki

 

دانشيار

دکتر مهرناز راد

 

http://www.um.ac.ir/~rad/

دانشیار

 

 

دکتر علیرضا حق پرست

http://www.um.ac.ir/~haghparast/

دانشیار

دکتر جلیل مهرزاد

http://www.um.ac.ir/~mehrzad/

 

دانشیار

 

دکتر  علی مشاور نیا

http://www.um.ac.ir/~moshaverrinia/

دانشیار

 دکترزهرا موسوی

http://www.um.ac.ir/~zmoosavi/

استاد یار

 دکترالهه ابراهیم زاده آبکوه

http://www.um.ac.ir/~aabrahimzade/

استاد یار

 دکتر هادی محب علیان

http://www.um.ac.ir/~mohebalian/

استادیار


دکتر سمانه عیدی

 

http://www.um.ac.ir/~eidi/

استاد یار

 

 

3-گروه بهداشت مواد غذایی وآبزیان:مدیر گروه دکترسعید خانزادی

 

 

 


نام ونام خانوادگی

مرتبه علمي

دكترداور شاهسوني

http://www.um.ac.ir/~davar/

استاد

دكتر  عبدالله جمشيدي

 

http://www.um.ac.ir/~ajamshid/

استاد

دکتر محمد محسن زاده

http://www.um.ac.ir/~mohsenzadeh/

دانشیار

 

دكتر سعید خانزادی

http://www.um.ac.ir/~khanzadi/

دانشيار

 

 

دکتر امیر سالاری

http://www.um.ac.ir/~a-salari/

استادیار

 

 

 

4-گروه علوم درمانگاهی-بهداشت وپیشگیری بیماریهای دامی:مدیر گروه دکترمهرداد مهری

 

 

 

 

نام ‏و نام ‏خانوادگى

مرتبه علمي

دكتر حسام الدين سيفي

http://www.um.ac.ir/~haseifi/

استاد

 

دكتر مهرداد مهري

 http://www.um.ac.ir/~mohri/

استاد

 

دكتر كامران سرداري

http://www.um.ac.ir/~sardari/

 

استاد

 

 

دکتر غلامرضا محمدی

http://www.um.ac.ir/~gmohamad/

استاد

دكتر علی اصغر سرچاهی

 http://www.um.ac.ir/~sarchahi/

 

استاد

 

 

دکتر کامران شریفی

 http://www.um.ac.ir/~shariffp/

دانشیار

 

دكتر غلامعلی كليدري

http://www.um.ac.ir/~kalidari/

 

دانشيار

 

دكتر محمد رضا امامي

http://www.um.ac.ir/~emami/

دانشيار

دکترنیما فرزانه

http://www.um.ac.ir/~farzaneh/

 

 دانشیار

دکتر احمد رضا محمد نیا

 

http://www.um.ac.ir/~a-mohamadnia/

دانشیار

دكتر امير هوشنگ فلاح راد

 

http://www.um.ac.ir/~

دانشیار

 

 

دکترجواد خوش نگاه

http://www.um.ac.ir/~khoshneghah/

دانشیار

دكتر پژمان میرشکرایی

http://www.um.ac.ir/~mirshokraei/

دانشیار

دكتر جمشید رزم یار

http://www.um.ac.ir/~jrazmyar/

دانشيار

 

 

دکتر حسین کاظمی مهرجردی

http://www.um.ac.ir/~h-kazemi/

 

دانشيار

 

 


دكترمحمدعزیز زاده

http://www.um.ac.ir/~m-azizzadeh/

دانشيار

دکتر محمد حیدر پور

http://www.um.ac.ir/~hehdarpour/

 

دانشیار

 

  دکتر علی میر شاهی

http://www.um.ac.ir/~a.mirshahi/

دانشیار

دکتر محمدرضا باسامی

http://www.um.ac.ir/~bassami/

 

دانشیار

 

 

دکترمسعود رجبیون

http://www.um.ac.ir/~rajabiuon/

استاد یار

دکتر مهدیه زعیمی

http://www.um.ac.ir/~zaeemi/

استاد یار

دکتر علیرضا تقوی رضوی زاده

 http://www.um.ac.ir/~razavizadeh/

 

دکتر بابک خرمیان طوس

http://www.um.ac.ir/~khoramian/

 

 

 

استاد یار

 

 

استاد یار