يكشنبه, 31 فروردين 1393

به سایت دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد خوش آمدید

 • 0.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • azmayesh1.jpg
 • azmayesh4.jpg
 • azmayesh7.jpg
 • azmayesh9.jpg
 • garahi2.jpg
 • garahi3.jpg
 • garahi 9.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • kele1.jpg
 • kelenic10.jpg
 • l1.jpg
 • l2.jpg
 • pagohesh1.jpg
 • pagohesh3.jpg
 • rayaneh1.jpg
 • vorodi4.jpg
 

اخبار روز

  میلاد حضرت زهرا وروز زن ومادر بر تمامی بانوان عزیز مبارک باد 

milad 

انتصاب آقای دکتر خانزادی استادیار گروه بهداشت مواد غذایی وآبزیان به سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه

انتخاب آقای دکتر فلاح راد به عنوان مدیر گروه علوم درمانگاهی و بهداشت وپیشگیری بیماریهای دامی

انتصاب آقای دکتر دهقانی به عنوان رییس پژوهشکده فناوری زیستی

ارتقا رتبه علمی آقای دکتر محمدپور عضو هیت علمی گروه علوم پایه دانشکده به مقام استادی

ارتقا  رتبه علمی آقای دکتر باغشنی عضو هیت علمی گروه علوم پایه  دانشکده به دانشیاری

شرایط و قوانین مربوط به تحویل پایان نامه  دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کتابخانه مرکزی کلیک کنید

اطلاعیه دریافت راهنمای تصویری استفاده از  سامانه سیستم گیگالیب  کلیک کنید